Bol Rızık ve Borçların Ödenmesi İçin Kesinlikle Denenmiş Sonuç Alınmış Bir Duâ

 Neye muhtaç iseniz onun için okunabilir. Rızık, Evlilik, Ev, İş, Düşmana karşı, Akıl zeka, İş, Bereket.

Bu duada Fetih Vardır. Bereket kapıları açılır. İsmi Azam bu dua içinde dir.

Video dinlediğinizde Hoca efendi duanın faziletini anlatıyor.
Her namazın ardından, Cuma günü sünnetten önce okunabilir ya da farzdan sonra namazın ardından da okunması çok eftal ve dua kabul olur.

Estağfirullahe'llezi la ilahe illa hüve'l-Hayyu'l-Q(k)ayyum , Bedi'a's-semavati ve'l-ard ve beynehuma min cemi'i.

Cürmi ve Zulmi ve ma ceneytuhu A'la nefsi ve etubu ileyhi !p>

 

Ya Allah , Ya Vahidu , Ya Ehadu , Ya Mevcud , Ya Cevadü , Ya Vacidü , Ya Mucidü , Ya Basitu , Ya Kerimu

Ya Vehhabu

 

Ya Ze't-tavl , Ya Ganiyyu , Ya Muğni , Ya Fettahu , Ya Alim , Ya Halim

 

Ya Rezzaku , Ya Hayyu , Ya Kayyum p>

Ya Rahman , Ya Rahim

Ya Bedi'a's-semavati vel ard , Ya Ze'l-Celali ve'l İkram , Ya Hannanu , Ya Mennanup>

 

(İnfehni binefhatin minke tuğnîni biha ammen sivake)

 

Sen bana tarafından öyle bir hâyır ve bereket esintisi ikram et ki onun vesilesiyle

senden başkalarına beni müstağni kılsın.

Eğer Fetih talep ediyorsanız , işte muhakkak fetih size gelmiştir.p>

(Enfal:19)

(in testeftihû feQ(k)ad câekumu'l-Feth)

Gerçekten biz sana pek açık tam bir fetihle büyük bir fetih ihsan ettik p>

(Fetih:1)

(İnna fetehna leke fethan mubina)

Allahtan büyük bir yardım ve pek yakın bir fetih nasip olacaktır. p>

(Essaff:13)

(Nasrun min Allahi ve Fethun karibun)

(Ayeti kerimeleri hürmetine bana maddi ve manevi fetihler ve genişlikler ihsan eyle.) p>

 

Ey Allah(Allahumme) , Ya Ganiyyu , Ya Muğni , Ya Hamidu , Ya Mecidu , Ya Mubdiu , YaMu'idu

Ya Rahim , Ya Vedud , Ya Ze'l-Arşi'l-Mecid ,

(Ya Fe'aÂlen lima yuridu , ikfini bihelalike a'n haramike ve ağnîni bifaDlike a'mmen sivake ,

ve'hfeZni bima hafiZte bihi'z-zikra ve'nSurni bima nasarte bihi'r-rusule , inneke A'la kulli şey'in Q(K)adir. )

Ey dilediğini yapan Haramına karşı yasak ettiğin şeylere bulaşmamam için bana helalinle kafi gel ve

fazl-u keremin ile beni senden gayrine muhtaç etme.

Zikri koruduğun gibi benide koru. Resüllerine yardım ettiğin gibi bana da nusretini bahşeyle

Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.p>

 

 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski