DOĞUM HARİTASI NEDİR? 191

 Doğum haritası nedir? Doğum haritası, Güneş, Ay ve gezegenlerin gün, ay ve saate göre konumlarını listeleyen efemerislere göre hesaplanır ve türetilir. Ve sonra coğrafi konumları dikkate alarak. Eskiden manuel olarak yapılan bu hesaplamalar artık yazılımlar üzerinden yapılıyor. Bu haritalar, yıldız anlamına gelen “astro” ve bilgi anlamına gelen “logos” kelimelerinden oluşan astrolojide yorumlanır.

Güneş, Ay ve gezegenlerin doğduğumuz anda gökyüzündeki ve coğrafyadaki konumu, her insanın eşsiz ve özel astrolojik doğum haritasını oluşturur. Başka bir deyişle yıldız haritası. Peki doğum haritası nedir?

Güneş, Ay ve gezegenlerin doğduğumuz anda gökyüzündeki ve coğrafyadaki konumu, her insanın kendine özgü ve özel astrolojik doğum haritasını yani yıldız haritasını oluşturur. Her şeyin başı kendini bilmektir. Hangi zaman diliminde, hangi koşullarda, nasıl doğduğumuz tüm geleceğimizi belirleyebilir.

Her kişinin doğum haritası (yıldız haritası) benzersizdir. Çünkü doğum tarihi, saati ve yerine göre çizilen her harita diğerinden farklı bir görünüm sergiliyor. Matematiksel ve astronomik hesaplamalarla üretilen astrolojik doğum haritaları, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini yani aralarındaki açıları belirler.

Ayrıca doğum anında Ay'ın Güneş ile ilişkisi, doğum öncesi yeni ay ve dolunaylar ve güneş tutulmaları astrolojik doğum haritalarının yorumlanmasında önemli bir yere sahiptir.

DOĞUM HARİTASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Doğum haritanızı çıkarmak için buraya tıklayın .

ZODYAK BÖLGESİ

Zodyak yani zodyak 12 burçtan oluşur ve bir doğum haritası yükselen burçtan başlayarak astrolojik anlamda ev olmak üzere 12 alana bölünmüştür. Bu nedenle her evin bir tabelası vardır. Özetle:

1. Ev, yükselen burç, görünüm ve çevre koşulları,
2. Evin maddi konuları,
3. Ev, yakın çevre, kardeşler, komşuluk ilişkileri ve ilköğretim,
4. Ev aile sorunları,
5. Ev sevgisi ve tutkuları,
6. Evde sağlık ve günlük rutin,
7. Ev ilişkileri,
8. Ev ortak malzeme ve paylaşımı,
9. Ev dünya görüşü, felsefe ve inanç konuları,
10. Ev kariyeri ve hedefleri,
11. Ev sosyal çevresi ve vizyonu,
12. ev manevi ve manevi yönleri. Her ev burcunun yöneticisi olan gezegenin konumu ve açıları bu anlatıda özel bir öneme sahiptir.

Örneğin 2. ev Başak ise bu burcun yöneticisi olan Merkür'ün konumu, durumu ve açıları yorumlanır. Ayrıca bu evlere düşen gezegenler konumları, durumları ve açıları açısından yorumlanır.

Güneş, Ay ve gezegenlerin 12 burçta nasıl dağıldığı, burçların doğası ve unsurları ile bu nitelik ve unsurların dengesi ayrıntılı olarak yorumlanmıştır.

Güneş, Ay ve kişisel gezegenler Merkür, Venüs ve Mars daha özel ve bireysel durumlar hakkında bilgi verirken, sosyal gezegenler olarak bilinen Jüpiter ve Satürn sosyal ve iş hayatı hakkında öngörülerde bulunur.

Neptün, Uranüs ve Pluto nesil gezegenleri daha genel, evrensel ve kapsayıcı konulara değiniyor.

DOĞUM HARİTASI BİZE NE SÖYLÜYOR?

Doğum haritası kişinin duruşu, görünüşü, yaşamı, potansiyeli ve fırsatları hakkında birçok bilgi verir. Bu haritalara dayanarak kullanılan astrolojik teknikler ile geleceğe yönelik tahminler yapılabilir.

Bu tahminler özellikle ön seçim ve belirli tarihlerin belirlenmesinde yol gösterici olur. Belirli periyotlarda ve zamanlarda beklenen astrolojik yönler ve etkileri önceden hazırlanabilir ya da planlanabilir. Astrolojik haritalar sayesinde hedefler, stratejiler belirlemek ve bir yol haritası çizmek çok daha kolay olur.

Çocuklar için doğum haritası, geleceklerini güçlü, zayıf ve potansiyellerine göre şekillendirmeye yardımcı olur. İlişki haritaları, doğru eş, partner, arkadaş seçiminde size rehberlik edebilir ya da mevcut ilişkinizin durumu ya da gidişatı hakkında size rehberlik eder.

DOĞUM KARTI DAĞILIMI

Daire şeklinde oluşturulan doğum haritasında ışığın (Güneş, Ay) ve gezegenlerin belirli alanlarda toplandığı da yorumlanabilir. Buna göre haritanın sol tarafında bir yoğunlaşma varsa bu, kişinin olayları kendine göre yorumlayan öznel bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

Sağda yoğunlaşma, ilişkilerin kişinin hayatında etkili olduğunu ve kişinin kendi başına karar verip hareket etmekten ziyade karşısındaki kişiye göre pozisyon aldığını gösterir. Haritanın alt kısmında yoğunlaşma varsa bu kişinin iç dünyasının çok zengin olduğunu ve içe dönük olabileceğini gösterir.

Haritanın üst kısmındaki yoğunlaşma oldukça dışa dönük ve sosyal bir görünüme işaret ediyor.

ELEMENTLER

Işığın ve gezegenlerin işaretlerinin öğeleri, haritanın element dengesini oluşturur. Koç, Aslan, Yay ateş elementinin işaretleridir, Boğa, Başak, Oğlak toprak elementinin işaretleridir, İkizler, Terazi, Kova hava elementinin işaretleridir ve Yengeç, Akrep, Balık burcunun işaretleridir. su öğesi.

Işık ve gezegen işaretlerinin unsurları belirli bir katsayı verilerek toplanır. Güneş, Ay ve Yükselen burçlarının ilgili unsurlarına 3 puan, Merkür, Venüs ve Mars ile ilgili unsurların her birine 2 puan ve gezegenin ilgili unsurlarına 1'er puan verilir. Satürn ve Jüpiter ile işaretler. Buna göre harita hesaplanır.

Bir haritada çok az öğe olması ya da hiç öğe olmaması sorunlara neden olur.

Bu unsuru hem bir kişi hem de bir çevre olarak eklemek, kişinin hayatına denge getirir. Haritada toprak elementi yoksa dünyaya yakın yaşamak iyi olabilir, hava yoksa açık hava etkinlikleri için iyi olabilir, su yoksa yüzmek, banyo yapmak, ateş yoksa , sıcak yerlerde olmak iyi olur.

Bir kişi doğal olarak eksik unsurundan işaretlere çekilebilir. Örneğin haritada su elementi yoksa Yengeç, Akrep ve Balık su burçlarını hayatına katacaktır ve eklenmesi dengeyi korumak açısından oldukça iyidir. Haritalarında hava ağırlığı olanlar yüksek zeka ve entelektüel kapasiteye, su ağırlığı olanlar duygusal ve empatik güce sahip, ayakları yere sağlam basan insanlar, ateş olanlar yüksek enerjiye sahiptir.

YETERLİLİKLER

Zodyak işaretlerinin nitelikleri de doğum haritasında değerlendirilir. Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak öncü burçlar, Boğa, Aslan, Akrep, Kova sabit burçlar, İkizler, Başak, Yay, Balık değişken burçlardır.

Dolayısıyla bir kişinin burcu, yükseleni ve Ay burcu öndeyse bu kişi sözü kimseye bırakmayabilir. Sabit bir yapıya sahipse, hareket etmesi, pozisyon ve pozisyon değiştirmesi oldukça zor olur. Değişken bir yapıya sahipse, uyarlanabilirliği ve uyarlanabilirliği oldukça yüksek olur.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski