DİL VE KALKINMA İLİŞKİSİ

DİL VE KALKINMA
Dilin toplum düzeni ve ülke kalkınması bakımından sanıldığından çok daha büyük bir önemi vardır.  Türkçenin yüzyıllardan beri içinde bulunduğu kargaşa ülke kalkınmasını da olumsuz açıdan etkileyerek toplum düzenimize çeşitli zararlar vermiştir. Bu zararları görebilmek için sorunları ve çözümleri son bir kez gözden geçirmemiz ve geçmişten ders alarak geleceğe yön vermemiz gerekir.
Yüzyıllardan beri en çok tartışılan ve henüz bir türlü sonuca bağlanamayan konulardan biri Türkçedeki yabancı sözcüklerdir.
Dildeki Yabancı Sözcükler
Yeryüzünde yabancı sözcüklerden tamamen arındırılmış saf bir dil yoktur. Ancak, bir dilin yabancı dillerin egemenliği altında kalması da kesinlikle doğru değildir. Yabancı sözcüklerin bir dilde fazla oluşu, özellikle şu yönlerden çok sakıncalıdır:
• Dilin kendine özgü kurallarının bozulması,
• Halk ile aydınların birbirini anlayamaz duruma gelmesi,
• Yeni sözcükler türetilmediği için dilin kısırlaşması ve gelişmemesi.
Yüzyıllar boyu Türkçenin üzerinde egemenlik kuran Arapça ve Farsça dilimize ve toplum düzenimize çok zarar vermiştir. Bu durum şimdi de İngilizce, Almanca, Fransızca gibi diller için geçerlidir. Son yıllarda Anadolu liselerinde ve bazı üniversitelerde yabancı dille eğitim yapılarak Türkçe yine ikinci plâna itilmeye başlanmıştır. Bu durumun sakıncalarını görebilmek için geçmişe bir göz atmak, dil ve toplum ilişkileri üzerinde kısaca durmak gerekir. 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski