Dilbilgisi Dilbilim Sesbilim Anlambilim Sözcükbilim Anlamları

Dilbilgisi, yalnızca bir dilin özelliklerini inceleyen bir bilimdir. Dilbilim ise bütün dilleri inceleyerek dilin genel kurallarını bulmaya çalışır. Günümüzde dilbilim alanında büyük gelişmeler olmuştur. Daha önce yazılan birçok dil kitabında yer almayan konulara bu kitapta yer verilmiş ve d!l alanındaki çağdaş bütün gelişmeler Türkçeye aktarılmıştır. 


Sesbilim (Fonetik): Dildeki sesleri inceleyen dilbilgisi ve dilbilim dalıdır. Bu bölümde Türkçede bulunan seslerin bütün özellikleri ve ses kuralları hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

Biçimbilim (Morfoloji): Dildeki sözcüklerin yapısını, kökleri, ekleri ve bunların bağlanış biçimlerini inceleyen dilbilgisi ve dilbilim dalıdır. Bu bölümde Türkçedeki çekim ekleri ve yapım ekleri ile sözcük türleri incelenmiştir. 

Sözdizimi (Sentaks): Dildeki sözcüklerin sıralanışını, özne, tümleç, yüklem arasındaki ilişkileri inceleyen dilbilgisi ve dilbilim dalıdır. Sözdizimi bölümünde hem geleneksel dilbilgisi, hem de üretimsel dönüşümlü dilbilgisi konuları incelenmiştir. 

Anlambilim (Semantik): Dildeki her türlü anlam konusunu inceleyen dilbilgisi — ve dilbilim dalıdır. Bu bölümde sözcük, kavram, anlam, çok anlamlılık, eş anlamlılık gibi konular üzerinde durulmuştur. 

Sözcükbilim (Leksikoloji): Sözcükleri, söz varlığını, ikileme, deyim, atasözleri — gibi kalıplaşmış sözleri inceler. Bu bölümde özellikle Türkçenin en önemli özelliklerinden biri olan ikileme, deyim ve atasözleri üzerinde durulmuştur. 

Lehçe: Ana dilden koparak farklılaşan ses, yapı ve sözdizimi yönünden — önemli ayrılıklar gösteren ana dilin kollarına lehçe denir. Bu bölümde Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kırgız, Kazak ve Uygur Türkçesi, Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuradan: Yazılı metin ve diyologların daha — doğru ve iyi anlaşılabilmesi için kullanılan işaretlerdir. Bu bölümde, nokta, virgül, noktalı virgül, ünlem ve soru işareti gibi noktalama işaretleri üzerinde durulmuştur.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski