Türkçe Dünyanın En Büyülü ve Güçlü Dilidir

 Türkçe dünyada en basit dildir. Aynı zamanda bu basitlik onu en mükemmel en olasılıklı en zor dillerden birisi yapar. Dünyaca ünlü filologların ortak görüşüdür ki Türkçe kadar mükemmel bir dil daha yoktur. 


Ana dilini yeterince bilmeyen kimseler yabancı dili de öğrenemezler. Ana dil bilincinin körelmesi ve kısırlaşması, ulusal bilincin yavaş yavaş yok olması demektir. Ulusal bilincimizi yitirmemek için ana dilimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Özellikle yabancı dille yapılan eğitim sonucu, bilim terimleri konusunda Türkçe oldukça zayıf kalmış ve yeterli sayıda yeni sözcük /üretilmediği için güzel dilimiz yabancı dillerin boyunduruğundan bir türlü kurtulamamıştır. Okullarımızdaki ana dili eğitimi de son derece yetersiz ve yanlıştır. Çünkü dil ve düşünce arasındaki yakın ilişki genellikle gözden kaçmakta; düşünen, okuyan, üreten insan yerine, ezberleyen insan tipi yetiştirilmektedir. Türkçemiz dünyanın en güzel üç dört dilinden biridir. Artık kendi ülkemize, kendi ruhumuza sahip çıktığımız gibi dilimize de sahip çıkmalı ve ona gereken değeri vermeliyiz. Bu konu üzerinde hu kadar örtende durulmasının nedeni dil konusunda çok etkin konumda bulunan bazı dilcilerimizin, Türkçe sözcükler varken yabancı sözcükleri kullanmakta ısrar etmeleri, hızla değişen dünyamızda Türkçenin gelişme ve zenginleşmesine engel olacak bir tutum izlemeleridir. Türkçenin bilim ve bilgi çağına uyum gösterebilmesi için izlenmesi gereken yol ve yöntemler konusunda giriş bölümünde geniş bilgi verilmiştir

 Post a Comment

Daha yeni Daha eski